O společnosti

Firma MEDISTYL-PHARMA a.s., provozovatel Nuselské polikliniky, byla založena v roce 1994.
V roce 2000 byla po sedmi letech zkušeností s podnikáním v oblasti zdravotnictví zakoupena bývalá Šrámkova poliklinika v Táborské ulici. Celý areál byl rekonstruován.
Od této doby jsou v Nuselské poliklinice provozována rozsáhlá ambulantní zařízení. Jsou zde zajišťovány prakticky veškeré ambulantní profese: chirurgie a traumatologie (včetně chirurgického sálu), pracoviště zobrazovací techniky s moderním vybavením, interní ambulance, hematologická a biochemická laboratoř, gynekologie, praktičtí lékaři, psychologie a psychiatrie, stomatologie, ortopedie, gastroenterologie, oftalmologie, rehabilitace a fyzioterapie, logopedie, revmatologie. Uvedená odborná pracoviště jsou smluvními partnery zdravotních pojišťoven, včetně VZP ČR.

V areálu Nuselské polikliniky působí řada soukromých lékařů formou pronájmu společných prostor, ale i společnosti jako je JMT Health, s.r.o., Chirurg, s.r.o., EuroCares, s.r.o. a Remedis, s.r.o.

V roce 2002, ve spolupráci s firmou EuroCare s.r.o., jsme vybudovali a uvedli do provozu nové dialyzační středisko s 15 lůžky (dnes pod názvem B. Braun Avitum s.r.o). Dialyzační středisko s nefrologickou ambulancí rozšiřuje rozsah poskytované zdravotní péče a řeší významným způsobem nedostatek dialyzační péče v Praze a Středočeském kraji.

Dialyzační středisko je umístěno v pavilonu "C", který byl k tomuto účelu kompletně zrekonstruován. Dialyzační středisko a nefrologická ambulance jsou koncipovány v souladu s nejmodernějšími metodami a technologiemi v této oblasti medicíny. Na 700 m2 specializovaného, moderně zrekonstruovaného pavilonu je instalována komplexní technologie nejmodernějších přístrojů a vybavení. Vše provedeno v maximální technologické kvalitě a nejvyšším evropském standardu, který plně vyhoví normám ISO 9001 a 14001. Nefrologická ambulance zajišťuje diagnostiku a léčbu onemocnění ledvin, poradnu pro pacienty po transplantacích ledvin a rozsáhlá část bude věnována problematice peritoneální dialýzy.

Pro všechny uživatele poskytuje majitel, tj. firma MEDISTYL-PHARMA a.s. maximální uživatelský komfort formou veškerého technického zázemí a moderně vybavených zrekonstruovaných prostor.